Vlaamse steun aan Power to Methanol om 8.000 ton CO2 te besparen

Op voorstel van Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering beslist het consortium Power-to-Methanol met €1 miljoen te ondersteunen.


Zo kan het consortium volop werk maken van een innovatieve techniek om CO2 op te vangen en te hergebruiken. Deze steun maakt de installatie van een demofabriek mogelijk.


Jaarlijks zal de fabriek 8.000 ton duurzame methanol produceren en minstens evenveel koolstof-uitstoot besparen. Dat is het equivalent van 8.000 vluchten van Parijs naar New York en terug.

Afvang en hergebruik van koolstof
De haven van Antwerpen huisvest de grootste chemische cluster van Europa. De druk om de CO2-uitstoot te beperken en zo de klimaatverandering tegen te gaan, neemt ook in de haven toe. De techniek van carbon capture and utilization (CCU) laat toe om vrijgekomen CO2 af te vangen en te hergebruiken.


Primeur voor België: duurzame productie van methanol
In april 2020 richtten ENGIE, Fluxys, Indaver, INOVYN, Oiltanking, Port of Antwerp en de Vlaamse Milieuholding (VMH) een Power-to-Methanol Antwerp BV op. Dit consortium staat in het teken van duurzame productie van methanol, een essentiële grondstof die wordt gebruikt door de industrie in de haven.


Power-to-Methanol Antwerp BV bereidt momenteel een investering van een CCU-installatie voor. Tegen 2022 zou de bouw van een demofabriek op de site van INOVYN aan de Scheldelaan van start gaan, die jaarlijks 8000 ton duurzame methanol kan produceren, op basis van waterstof enerzijds en afgevangen CO2 anderzijds. Op die manier kan minstens evenveel ton CO2-uitstoot vermeden worden. Dat is het equivalent van 8.000 vluchten van Parijs naar New York en terug of de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van 1.000 Belgen.


€1 miljoen Vlaamse subsidie
Gezien het hoge innovatieve gehalte en de complexiteit en omvang van het project, is er nood aan voorbereidend studiewerk naar de economische en technische haalbaarheid van de installatie om de geplande investering optimaal voor te bereiden en vervolgens uit te rollen. De Vlaamse Regering heeft nu op voorstel van Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits, beslist om het voorbereidende studiewerk financieel te ondersteunen met een subsidie van 1.074.480, oftewel 50% van de projectbegroting voor de huidige studiefase.


Hilde Crevits, minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw:

“Er bestaat geen twijfel over de positieve impact van de installatie. Duurzame innovatie is noodzakelijk om de uitstoot van onze havens en industrie te doen dalen, en om de jobs in deze sectoren in Vlaanderen te behouden. CO2 opvang en hergebruik wordt daarom een heel belangrijke technologie om die duurzame sprong te maken. We zorgen hier voor de broodnodige financiële ondersteuning zodat het consortium zich optimaal kan voorbereiden.”

 

Annick De Ridder, havenschepen Port of Antwerp:

“De haven van Antwerpen heeft de ambitie om klimaatneutraal te worden tegen 2050. De power-to-methanol demofabriek is een belangrijke mijlpaal om dit doel te bereiken. De concrete realisatie van deze CCU-installatie wordt mogelijk gemaakt door verschillende havenbedrijven die de handen in elkaar slaan en door de financiële ondersteuning van de Vlaamse regering.”


Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp:

“Deze ondersteuning betekent een stevige duw in de rug van het Power-to-Methanol consortium. Zo zet de haven van Antwerpen opnieuw een belangrijke stap in de transitie naar alternatieve energiebronnen en een duurzame, koolstofarmere en circulaire haven.”


Cedric Osterrieth, CEO ENGIE Generation Europe:

“ENGIE heeft als ambitie om zijn klanten te ondersteunen in de versnelling van hun energietransitie en zo de ecosystemen waarin ze actief zijn koolstofarm te maken. Met het Power-to-Methanol project willen we deze doelstellingen mee bereiken via co-creatie en onderzoek, samen met de partners van het consortium. We zijn blij dat Vlaanderen ons hierin steunt en zijn schouders zet onder de verdere ontwikkeling van deze innovatieve productie-eenheid.”

 

Geir Tuft, CEO INOVYN:

"Dit uitdagend project sluit perfect aan op onze duurzaamheidsstrategie, die onder meer voorziet in het inzetten op alternatieve energie en de duurzame, koolstofarme productie van chemicaliën.  In het bijzonder zal INOVYN haar expertise op het gebied van waterstofproductie en elektrolyse in het project inbrengen en heeft zij een geschikte locatie voor de voorgestelde demonstratie-installatie op de site in Lillo.”


Michel Casselman, algemeen manager PMV:

”CO2-neutraliteit zullen we enkel bereiken via samenwerkingen en door in te zetten op nieuwe technologieën en oplossingen. Een subsidie kan helpen om complexe en risicovolle projecten toch te realiseren. We zijn verheugd dat we met PMV mee onze schouders onder dit project te kunnen zetten om de overgang naar een duurzamere economie te bewerkstelligen.”


Douglas van der Wiel, Senior Vice President Europe Middle East and Africa, Oiltanking:

“Wij zijn verheugd met de beslissing van de Vlaamse Regering om ons gezamenlijke innovatieve project in de haven van Antwerpen financieel te ondersteunen. Hiermee zijn we weer een stap dichterbij de uiteindelijke realisatie van deze CCU-installatie. Als Oiltanking blijven wij gecommitteerd om circulaire productstromen veilig, flexibel en betrouwbaar op te slaan.”